Information

Vi vil informere brukerne våre om at vi dessverre vil lukke nettstedet Playtopia.no 31. desember 2019. Alle profiler blir lagt ned på denne datoen. Du er da velkommen til å lage en helt ny profil på enten www.komogvind.dk eller www.playtopia.com Vi beklager uleiligheten.

Aksept av vilkår:

Når du benytter Playtopia.no's fasiliteter og tilbud, aksepterer du at de nedenstående reglene gjelder for denne bruken. Du bekrefter også at du er minst 13 år gammel.

Om Playtopia.no og premiene:

På Playtopia.no kan du spille morsomme og underholdene spill helt gratis. Ved å spille kan du vinne poletter som du kan bruke til loddtrekning om de forskjellige premiene. Du kan lese mer om premeiene på forsiden under menypunktet "Premier".

Du behøver ikke ha flest poletter for å vinne, men jo flere du har, jo større er sjansen for at du vinner! For å delta i loddtrekningen om premiene, er det viktig at du husker å kjøpe lodd til loddtrekningen. Dette kan du gjøre i Premiebutikken, som finnes i topp-menyen "Premier" på forsiden.

Alle personer kan delta i konkurransene på Playtopia.no. Det vil bli sendt en e-post til alle vinnere og denne e-posten skal besvares innen én måned, ellers bortfaller retten til premien. Hvis premien ikke er mottatt senest 40 dager etter den er vunnet, bes vinneren henvende seg til Playtopia.no. Ved å akseptere en premie på siden vår, aksepterer du samtidig at vi i markedsføringssammenheng har ret til å oplyse brukernavnet ditt og spillstatistikken din i ethvert gitt nyhetsbrev, nyhetsside, e-post el. lign. uten at du mottar betaling for dette. Playtopia.no forbeholder seg også retten til å ta et bilde av vinneren med en evt. premie og offentliggjøre dette på www.playtopia.no og i andre medier, etter Playtopia.no's nærmere vurdering.

Der tag forbehold for feil / tekniske problemer i loddtrekningene.

Om kjøp og avbestillingsrett:

På Playtopia.no har du muligheten til å kjøpe på nettstedet og i spillene. Alle kjøp er ikke refunderbare, dvs. du avstår frameldingsrett, som betyr at du ikke kan motta tilbakebetaling eller at spillene tilbakestilles til et tidspunkt før du kjøpte.

Én person betyr én bruker:

En person kan kun opprette én brukerprofil. Profilen og bruksretten til denne er personlig og du kan derfor ikke opprette eller anvende en profil i en annens navn.

Det er ikke tillatt å anvende scripts eller andre automatiserte programmer til å innsamle poletter. Hvis dette konstateres, vil Playtopia.no omgående slette brukeren din i databasen og utelukke deg fra Playtopia.no på ubestemt tid. Hvis du under anvendelse av slike metoder eller systemer uberettiget har oppnådd gevinster eller verdier, forbeholder Playtopia.no seg retten til å kreve erstatning fra deg.

Markedsføring:

Ved opprettelse av en bruker på Playtopia.no vil du ha muligheten for, ved å sette/slette en hake, å samtykke til å motta direkte markedsføring. Tilmeldingen vil ha et innhold som følger:

“Jeg aksepterer Playtopia.no’s betingelser samt å motta nyheter og tilbud via e-post”

Du gir derved Playtopia.no lov til å sende deg følgende typer e-post:

Nyhetsbrev – Inneholder nyheter og oppdateringer omkring Playtopia.no. Kan også inneholde reklamer fra en tredjepart. Du kan alltid si opp abonnementet på nyhetsbrevet når du er logget inn, eller ved å klikke her.

Tilbudsservice – Inneholder reklamer fra en tredjepart, som kan være henvendt til alle brukere som mottar tilbudsservice fra oss, eller på basis av din geografiske plassering eller din alder. Tilbudsservice kan frameldes når du er logget på siden, eller ved at klikke her.

Datapolitikk:

Den europeiske unions generelle databeskyttelsesforskriften (GDPR), som trer i kraft 25. mai 2018, krever at alle organisasjoner som samler sensitive personopplysninger fra de som bor i EU, ber om klart og spesifikt samtykke før de samler dataene. Ifølge GDPR er personopplysninger litt informasjon som kan brukes til å identifisere den registrerte som gir personopplysningene.

Playtopia.no overholder naturligvis den til enhver tid gjeldende lovgivning omkring persondata. Persondata er definert som enhver opplysning som kan henføres til en enkeltperson, f.eks. navn, fødselsdato, adresse osv. Foto kan også betragtes som persondata hvis det er mulig å identifisere enkeltpersoner. Krypterte data anses også for persondate i det omfanget det er mulighet for å dekrypere disse opplysningene og dermed identifisere de personene dataene vedrører.

Cookies:

Vi anvender cookies for å lagre visse typer informasjon på siden vår, som f.eks. når du spillet et spill. Cookies gir systemet vårt mulighet for å gjenkjenne datamaskinen din og sikre at kontoen din er forbunnet med den profilen du har opprettet.

IP-adresse:

Når du besøker Playtopia.no registreres den brukte IP-adressen. Din IP-adressen er adressen på den datamaskin og internettforbindelse du bruker til å besøke Playtopia.no. Formålet med registreringen er at vi alltid kan finne tilbake til den anvendte datamaskinen hvis det skulle skje misbruk eller overskridelser av loven i forbindelse med besøket på Playtopia.no.

Språkbruk, adferd og generelt for siden:

Følgende regler gjør seg gjeldene for bruk av Playtopia.no:

 • Når du oppretter en profil, må brukeren gi nøyaktig og sannferdig informasjon. Det er ikke tillatt å bruke en falsk identitet eller en annen person, blant annet e-postadresser eller personlig informasjon. Ved trakassering vil informasjon som IP-nummer mv. Bli overlevert til politiet for videre etterforskning.
 • Playtopia.no forbeholder seg retten til å slette eller endre profiler som ikke overholder dansk lov eller er uforenlig med interessen til Playtopia.no eller dets brukere. Hvis en bruker utviser en upassende oppførsel, for eksempel med andre brukere, eller hvis en bruker ikke svarer på advarslene gitt av Playtopia.no, forbeholder Playtopia.no seg retten til å suspendere eller fjerne brukerens profil og dermed utelukke den fra å delta i fellesskapet på Playtopia.no som aktiv bruker, enten midlertidig eller permanent.
 • Brukere på Playtopia.no må respektere andre brukeres rett til personvern.
 • Playtopia.no forbeholder seg retten til kontinuerlig å gjennomgå innholdet i chatlogger, profiler og private meldinger for å sikre at Playtopia.no’s regler og regler overholdes.
 • Playtopia.no forbeholder seg spesielt retten til å ekskludere brukere som bryter med en av følgende regler på nettstedet vårt eller i en av våre chatter:
 • Upassende, støtende, vulgært, fornærmende eller fornærmende språk
 • Svertekampanje mot andre grupper eller enkeltpersoner
 • Voldelig eller pornografisk innhold
 • Informasjoner eller handlinger som er i strid med loven
 • Markedsføring og / eller innsending av bud for salg eller kjøp av varer eller tjenester
 • Å opprette mer enn én profil per person
 • For å være logget inn i det samme spillet mer enn en gang. Du har lov til å spille forskjellige spill samtidig.
 • Å chatte på andre språk enn norsk
 • Eventuelle oppgaver på og i forbindelse med www.playtopia.no, som er sett på som straffbart av Playtopia.no, vil bli rapportert til politiet.
 • Playtopia.no overvåker kontinuerlig nettsiden for feil, virusangrep, misbruk, etc., og søker å rette opp problemer umiddelbart etter at de er oppdaget. Playtopia.no kan ikke holdes ansvarlig for skaden du og / eller datamaskinen din kan være forårsaket av bruk av Playtopia.no’s fasiliteter. Hvis det er midlertidige feil eller om nettstedet / serveren er stengt / nede, vil Playtopia.no ikke kompensere for tap av VIP-tid eller tapte premier.
 • Når du sletter / suspenderer en brukerprofil, vil det gjenværende VIP-medlemskapet gå tapt.

Dataansvarlig:

Cego er dataansvarlig i forhold til opplysninger som finnes om deg på Playtopia.no. Vi kan kontaktes skriftlig på denne adressen eller gjennom kontaktmulighetene på siden.

Cego A/S

Lauritzens Plads 1

9000 Aalborg

Denmark

CVR: 29206651

Endringer:

Playtopia.no forbeholder seg retten til å endre disse betingelser og vilkår med et varsel på 2 uker etter offentliggjørelse på www.playtopia.no.

Opphavsrett til spill eller deler av spill utviklet av brukere:

Som en del av Playtopia.no's konsept, kan brukerne i noen av spillene selv bidra til videreutvikling. Dette kan f.eks. være nye spill, baner, figurer, spillebrettet etc. Den samlede og hele opphavsrett til materialet utarbeidet av brukeren i forbindelse med eller tilknyttet bruken av Playtopia.no, og som av brukeren opplastes/inntastes eller på annen måte gjøres tilgjengelig på Playtopia.no, skal anses for å tilhøre Playtopia.no. Brukeren mottar ingen godtgjøring i forbindelse med overdragelse, ut over de individuelle og konkrete tilfellene hvor Playtopia.no velger å belønne brukeren med poletter. Playtopia.no kan bruke det av brukeren utviklede til hvilket som helst formål, herunder anvendelse på andre medier, i annen sammenheng, selv selvstendig spill eller figur, overdra rettigheter til trediemann etc., uten at overdrageren kan gjøre innsigelser mot dette, herunder kreve godtgjøring. Det følger dessuten av den totale overdragelse at overdrageren heretter ikke har rett til å viderutvikle, bearbeide, overdra, gjenbruke eller på annen måte disponere over de spillene, baner, figurer, spillebrett etc. som i henhold til ovenstående måtte være overdratt til Playtopia.no.