Aksept av vilkår:

Når du benytter Playtopia.no's fasiliteter og tilbud, aksepterer du at de nedenstående reglene gjelder for denne bruken. Du bekrefter også at du er minst 13 år gammel.

Om Playtopia.no og premiene:

På Playtopia.no kan du spille morsomme og underholdene spill helt gratis. Ved å spille kan du vinne poletter som du kan bruke til loddtrekning om de forskjellige premiene. Du kan lese mer om premeiene på forsiden under menypunktet "Premier".

Du behøver ikke ha flest poletter for å vinne, men jo flere du har, jo større er sjansen for at du vinner! For å delta i loddtrekningen om premiene, er det viktig at du husker å kjøpe lodd til loddtrekningen. Dette kan du gjøre i Premiebutikken, som finnes i topp-menyen "Premier" på forsiden.

Alle personer kan delta i konkurransene på Playtopia.no. Det vil bli sendt en e-post til alle vinnere og denne e-posten skal besvares innen én måned, ellers bortfaller retten til premien. Hvis premien ikke er mottatt senest 40 dager etter den er vunnet, bes vinneren henvende seg til Playtopia.no. Ved å akseptere en premie på siden vår, aksepterer du samtidig at vi i markedsføringssammenheng har ret til å oplyse brukernavnet ditt og spillstatistikken din i ethvert gitt nyhetsbrev, nyhetsside, e-post el. lign. uten at du mottar betaling for dette. Playtopia.no forbeholder seg også retten til å ta et bilde av vinneren med en evt. premie og offentliggjøre dette på www.playtopia.no og i andre medier, etter Playtopia.no's nærmere vurdering.

Der tag forbehold for feil / tekniske problemer i loddtrekningene.

Om kjøp og avbestillingsrett:

På Playtopia.no har du muligheten til å kjøpe på nettstedet og i spillene. Alle kjøp er ikke refunderbare, dvs. du avstår frameldingsrett, som betyr at du ikke kan motta tilbakebetaling eller at spillene tilbakestilles til et tidspunkt før du kjøpte.

Én person betyr én bruker:

En person kan kun opprette én brukerprofil. Profilen og bruksretten til denne er personlig og du kan derfor ikke opprette eller anvende en profil i en annens navn.

Det er ikke tillatt å anvende scripts eller andre automatiserte programmer til å innsamle poletter. Hvis dette konstateres, vil Playtopia.no omgående slette brukeren din i databasen og utelukke deg fra Playtopia.no på ubestemt tid. Hvis du under anvendelse av slike metoder eller systemer uberettiget har oppnådd gevinster eller verdier, forbeholder Playtopia.no seg retten til å kreve erstatning fra deg.

Markedsføring:

Ved opprettelse av en bruker på Playtopia.no vil du ha muligheten for, ved å sette/slette en hake, å samtykke til å motta direkte markedsføring. Tilmeldingen vil ha et innhold som følger:

“Jeg aksepterer Playtopia.no’s betingelser samt å motta nyheter og tilbud via e-post”

Du gir derved Playtopia.no lov til å sende deg følgende typer e-post:

Nyhetsbrev – Inneholder nyheter og oppdateringer omkring Playtopia.no. Kan også inneholde reklamer fra en tredjepart. Du kan alltid si opp abonnementet på nyhetsbrevet når du er logget inn, eller ved å klikke her.

Tilbudsservice – Inneholder reklamer fra en tredjepart, som kan være henvendt til alle brukere som mottar tilbudsservice fra oss, eller på basis av din geografiske plassering eller din alder. Tilbudsservice kan frameldes når du er logget på siden, eller ved at klikke her.

Datapolitikk:

Den europeiske unions generelle databeskyttelsesforskriften (GDPR), som trer i kraft 25. mai 2018, krever at alle organisasjoner som samler sensitive personopplysninger fra de som bor i EU, ber om klart og spesifikt samtykke før de samler dataene. Ifølge GDPR er personopplysninger litt informasjon som kan brukes til å identifisere den registrerte som gir personopplysningene.

Playtopia.no overholder naturligvis den til enhver tid gjeldende lovgivning omkring persondata. Persondata er definert som enhver opplysning som kan henføres til en enkeltperson, f.eks. navn, fødselsdato, adresse osv. Foto kan også betragtes som persondata hvis det er mulig å identifisere enkeltpersoner. Krypterte data anses også for persondate i det omfanget det er mulighet for å dekrypere disse opplysningene og dermed identifisere de personene dataene vedrører.

Innsamling av persondata:

Playtopia.no registrerer kun persondata i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning. På enkelte websteder ber Playtopia.no deg angi personlige opplysninger som f.eks. e-post adresse, navn, hjemadresse eller telefonnummer. Playtopia.no innsamler fra til til annen også demografiske opplysninger som f.eks. postnummer, alder, kjønn, preferanser og interesser. I forbindelse med betalingstjenester innsamler Playtopia.no også kontonummer, kredittkortnummer etc. I forbindelse med forbedring av www.playtopia.no innsamler Playtopia.no av og til opplysninger om besøk, herunder aktiviteter og bruk av linker.

Bruk av de innsamlede persondata:

Playtopia.no bruker persondata til å drive og forbedre www.playtopia.no, samt for å kunne levere de ytelser du forlanger ved et besøk på www.playtopia.no. Dette kan bl.a. omfatte å sørge for en mer effektiv kundeservice, å forbedre informasjonsnivået, eller gjøre tjenestene enklere å bruke ved å fjerne behovet for at du skal oppgi de samme opplysningene flere ganger. Data kan også bli brukt til undersøkelser og analyser som er rettet mot en forbedring av produktene våre, tjenester og teknologier.

Playtopia.no behadler de registrerte opplysningene i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning, og derfor i overensstemmelse med god databehandlingsskikk. Playtopia.no bruker således ikke persondata til usaklige formål. De opplysningene som Playtopia.no innsamler og behandler, er relevante og nødvendige for at brukeren skal kunne anvende Playtopia.no etter sidens formål, herunder å gjøre bruk av tjenestene på domenet, motta premier, bli avkrevd betaling for evt. VIP-medlemskap etc.

Som kunde har du rett til tilgang, noe som betyr at du når som helst kan be om at Playtopia.no gir deg og oversikt over hvilke data Playtopia.no har i besittelse og hvordan det behandles.

Du har rett til rettelse, noe som betyr at hvis informasjon som Playtopia.no har i besittelse er feil, kan den endres til riktig informasjon.

Du har rett til slettelse (retten til å bli glemt), noe som betyr at du når som helst kan be om Playtopia.no for å slette all informasjon om din person. Vær oppmerksom på at dette vil avslutte ditt kundeforhold med Playtopia.no, og vil ikke kunne bruke våre tjenester.

Du har rett til begrensning av behandling, noe som betyr at du kan be om at Playtopia.no slutter å behandle informasjonen din. Vær oppmerksom på at dette vil avslutte ditt kundeforhold med Playtopia.no, og vil ikke kunne bruke våre tjenester.

Oppdatering av persondata:

Playtopia.no oppdaterer den innsamlede persondata slik at det kan utføres den nødvendige kontroll for å sikre at det ikke oppbevares ukorrekte eller villedende opplysninger. Ukorrekte og villedende opplysninger slettes så raskt som mulig. Playtopia.no oppbevarer ikke persondata i lengre tid enn hva er nødvendig for de formålene hvortil opplysningene innsamles.

Beskyttelse av personopplysninger:

Informasjon samles inn av Playtopia.no vil bli holdt fortrolig og sikker, slik at ingen tredjepart kan få ulovlig tilgang. Playtopia.no bruker sikkerhets teknologi og sikre prosedyrer for å beskytte brukernes personlige data mot uautorisert tilgang. Når du oppretter en konto, velger du et passord for å beskytte personvernet ditt, og derfor er det alltid ditt ansvar å holde passordet ditt hemmelig. Du oppfordres til ikke å dele informasjon av denne typen med noen. Hvis du deler en datamaskin med andre, oppfordres du til alltid å logge ut når du forlater www.playtopia.no. Du bør ikke lagre innloggingsinformasjon i nettleseren din. Du bør gjøre dette for å beskytte dine opplysninger slik at etterfølgende brukere ikke har tilgang til dem.

Deling og avsløring av personopplysninger: Opplysning av informasjon til tredjepart vil bare skje i den utstrekning du har gitt uttrykkelig samtykke til. Vi er ikke ansvarlige eller på noen måte i kontroll med informasjonen du publiserer på profilen din, i et chatterom eller via våre andre kommunikasjonstjenester. Ved å registrere deg som bruker, godtar du at vi kan vise ditt brukernavn og spillstatistikk. Data som er nødvendige / naturlig å dele med tredjeparter for å oppfylle en kontrakt med deg, for eksempel ulike partnere i betalingsprosesser, kan også sendes videre, men bare når det er nødvendig for å oppfylle kontrakten med deg.

Playtopia.no må ha rett til å overføre personlige data om deg i den utstrekning dette skjer som en del av en fullstendig eller delvis overføring av virksomheten. Opplysninger, innhenting og behandling av personopplysninger mer enn tillatt i henhold til gjeldende lov om behandling av personopplysninger, vil ikke forekomme.

Cookies:

Vi anvender cookies for å lagre visse typer informasjon på siden vår, som f.eks. når du spillet et spill. Cookies gir systemet vårt mulighet for å gjenkjenne datamaskinen din og sikre at kontoen din er forbunnet med den profilen du har opprettet.

IP-adresse:

Når du besøker Playtopia.no registreres den brukte IP-adressen. Din IP-adressen er adressen på den datamaskin og internettforbindelse du bruker til å besøke Playtopia.no. Formålet med registreringen er at vi alltid kan finne tilbake til den anvendte datamaskinen hvis det skulle skje misbruk eller overskridelser av loven i forbindelse med besøket på Playtopia.no.

Språkbruk, adferd og generelt for siden:

Følgende regler gjør seg gjeldene for bruk av Playtopia.no:

 • Når du oppretter en profil, må brukeren gi nøyaktig og sannferdig informasjon. Det er ikke tillatt å bruke en falsk identitet eller en annen person, blant annet e-postadresser eller personlig informasjon. Ved trakassering vil informasjon som IP-nummer mv. Bli overlevert til politiet for videre etterforskning.
 • Playtopia.no forbeholder seg retten til å slette eller endre profiler som ikke overholder dansk lov eller er uforenlig med interessen til Playtopia.no eller dets brukere. Hvis en bruker utviser en upassende oppførsel, for eksempel med andre brukere, eller hvis en bruker ikke svarer på advarslene gitt av Playtopia.no, forbeholder Playtopia.no seg retten til å suspendere eller fjerne brukerens profil og dermed utelukke den fra å delta i fellesskapet på Playtopia.no som aktiv bruker, enten midlertidig eller permanent.
 • Brukere på Playtopia.no må respektere andre brukeres rett til personvern.
 • Playtopia.no forbeholder seg retten til kontinuerlig å gjennomgå innholdet i chatlogger, profiler og private meldinger for å sikre at Playtopia.no’s regler og regler overholdes.
 • Playtopia.no forbeholder seg spesielt retten til å ekskludere brukere som bryter med en av følgende regler på nettstedet vårt eller i en av våre chatter:
 • Upassende, støtende, vulgært, fornærmende eller fornærmende språk
 • Svertekampanje mot andre grupper eller enkeltpersoner
 • Voldelig eller pornografisk innhold
 • Informasjoner eller handlinger som er i strid med loven
 • Markedsføring og / eller innsending av bud for salg eller kjøp av varer eller tjenester
 • Å opprette mer enn én profil per person
 • For å være logget inn i det samme spillet mer enn en gang. Du har lov til å spille forskjellige spill samtidig.
 • Å chatte på andre språk enn norsk
 • Eventuelle oppgaver på og i forbindelse med www.playtopia.no, som er sett på som straffbart av Playtopia.no, vil bli rapportert til politiet.
 • Playtopia.no overvåker kontinuerlig nettsiden for feil, virusangrep, misbruk, etc., og søker å rette opp problemer umiddelbart etter at de er oppdaget. Playtopia.no kan ikke holdes ansvarlig for skaden du og / eller datamaskinen din kan være forårsaket av bruk av Playtopia.no’s fasiliteter. Hvis det er midlertidige feil eller om nettstedet / serveren er stengt / nede, vil Playtopia.no ikke kompensere for tap av VIP-tid eller tapte premier.
 • Når du sletter / suspenderer en brukerprofil, vil det gjenværende VIP-medlemskapet gå tapt.

Dataansvarlig:

Cego er dataansvarlig i forhold til opplysninger som finnes om deg på Playtopia.no. Vi kan kontaktes skriftlig på denne adressen eller gjennom kontaktmulighetene på siden.

Cego A/S

Lauritzens Plads 1

9000 Aalborg

Denmark

CVR: 29206651

Endringer:

Playtopia.no forbeholder seg retten til å endre disse betingelser og vilkår med et varsel på 2 uker etter offentliggjørelse på www.playtopia.no.

Opphavsrett til spill eller deler av spill utviklet av brukere:

Som en del av Playtopia.no's konsept, kan brukerne i noen av spillene selv bidra til videreutvikling. Dette kan f.eks. være nye spill, baner, figurer, spillebrettet etc. Den samlede og hele opphavsrett til materialet utarbeidet av brukeren i forbindelse med eller tilknyttet bruken av Playtopia.no, og som av brukeren opplastes/inntastes eller på annen måte gjøres tilgjengelig på Playtopia.no, skal anses for å tilhøre Playtopia.no. Brukeren mottar ingen godtgjøring i forbindelse med overdragelse, ut over de individuelle og konkrete tilfellene hvor Playtopia.no velger å belønne brukeren med poletter. Playtopia.no kan bruke det av brukeren utviklede til hvilket som helst formål, herunder anvendelse på andre medier, i annen sammenheng, selv selvstendig spill eller figur, overdra rettigheter til trediemann etc., uten at overdrageren kan gjøre innsigelser mot dette, herunder kreve godtgjøring. Det følger dessuten av den totale overdragelse at overdrageren heretter ikke har rett til å viderutvikle, bearbeide, overdra, gjenbruke eller på annen måte disponere over de spillene, baner, figurer, spillebrett etc. som i henhold til ovenstående måtte være overdratt til Playtopia.no.